Beneficii

Principalele beneficii ale unui proiect EnergoEsco

-    Abordarea adaptată particularităților proiectului
-    Ofertă energetică globală
-    Interlocutor unic
-    Finanțarea parțială sau integrală a investiției
-    Garantare a rezultatelor prin contracte de performanță energetică
-    Posibilitatea externalizării activităților legate de proiect
-    Reducerea consumului energetic, reducerea costurilor cu energia
-    Reducerea impactului asupra mediului prin diminuarea emisiilor de gaze cu efect de seră (CO2)

Contractul de performanță energetică CPE

EnergoEsco oferă soluții integrate sub forma unui CONTRACT DE PERFORMANȚĂ. În acest model de contract, societatea noastră preia în administrare instalațiile clientului, instalații care necesită modernizare, inclusiv costurile aferente acestora cu energia, asigurându-și veniturile și recuperarea investiției din performanța economiilor obținute. Orice proiect conceput și implementat va realiza, conform estimărilor inițiale o scădere a consumului de energie și implicit a costurilor cu energia consumată.
Concepte inovatoare precum Companii de Servicii Energetice (ESCO), Contractele de Performanță Energetică (CPE) și Eficiență Energetică (EE) promovate de către Grupul Energo ESCO în mod activ de piață, ne-au adus mai aproape de clienții noștri și ne-au permis dezvoltarea, producerea și furnizarea componentelor de eficiență energetică necesare: tehnologie inovatoare, soluții individualizate, produse și servicii competitive.

Tipuri de proiecte ESCO

Iluminat public

Epoca suprautilizării iluminatului public, privit doar din punct de vedere al funcționalității acestuia, a fost înlocuită cu epoca dezvoltării iluminatului, ca instrument care valorizează locul și răspunde unor nevoi esențiale: nevoia de siguranță, nevoia de conviețuire, nevoia de integrare estetică, nevoia de identitate.
Astăzi, pentru a răspunde optim acestor cerințe, iluminatul public trebuie să fie perfect adaptat exigențelor unei epoci conștiente de importanța energiei, a eficienței energetice și a mediului.

Integrarea ultimelor dezvoltări tehnologice, respectiv a tehnologiei LED, confirmă asumarea pe deplin a unui angajament responsabil față de mediul înconjurător.

Derularea proiectului

-    Proiectarea corectă  și aducerea sistemelor de iluminat la standarde europene
-    Optimizarea calității iluminatului public stradal
-    Utilizarea de tehnologii noi
-    Implementarea proiectului cu respectarea bugetului anual de operare al Beneficiarului
-    Reducerea consumului de energie electrică
-    Externalizarea serviciului de iluminat public stradal
-    Optimizarea activității de întreținere prin acțiuni corective și preventive
-    Comanda, monitorizarea și controlul eficient al fiecărui punct luminos prin sisteme de telegestiune
-    Optimizarea continuității serviciului de iluminat public stradal (întreținerea echipamentelor de iluminat)
-    Garantarea rezultatelor prin Contractul de Performanță

Centrale de cogenerare

Cogenerarea producția simultană de energie termică și electrică utilizând în aceeași centrală de producție aceeași sursă de energie primară sau regenerabilă, asigură un randament superior tehnologiilor tradiționale. O instalație de cogenerare se dimensionează în funcție de cererea de căldură și nu în funcție de cererea de energie electrică. În acest mod, cogenerarea este superioară producerii separate a energiei termice și a energiei electrice și realizează cele două deziderate: o eficiență energetică, globală, mai mare și un grad sporit de protejare a mediului.
Derularea proiectului
-    Analiza, proiectarea și dimensionarea instalației
-    Optimizarea funcționării instalațiilor prin integrarea de echipamente moderne
-    Producerea integrată a energiei electrice, termice și /sau a agenților de răcire
-    Dimensionarea corectă a centralelor de cogenerare conduce  la economii semnificative de energie și costuri de funcționare
-    Diminuarea consumului global de energie
-    Gestionarea prețului de vânzare a energiei electrice și a căldurii
-    Ameliorarea performanței globale asigurând o gestionare optimă a centralelor
-    Garantează către utilizatori un nivel adecvat de agent termic și de servicii asociate
-    Oferă flexibilitate în aprovizionarea cu combustibil
-    Creează condiții  favorabile pentru o gestiune eficientă a combustibililor locali, produși de industria din zonă sau disponibili în regiunea respectivă, cu respect față de mediu

Clădiri eficiente energetic

Eficientizarea consumului de energie în acest caz poate reprezenta  un proces complex, în care se impun implementate soluțiile dedicate  unei game extinse de utilități: energie electrică (vizând sistemul de iluminat sau rețelele electrice), diferite forme de energie  termică și agent de răcire.
Simpla selectare a unor echipamente performante nu este o garanție în sine pentru economisire. Se impune implementarea unui sistem integrat de management energetic care să țină cont de necesitățile de consum din fiecare moment.Derularea proiectului

-    Analiza proceselor industriale și a funcțiunii spațiilor
-    Audit și bilanț energetic
-    Soluții adaptate specificului fiecărei activități:
- managementul energetic  al clădirilor
-creșterea eficienței iluminatului exterior și interior
- integrarea de echipamente și instalații moderne pentru utilități
- adaptarea utilităților la nevoile reale ale fiecărui spațiu
- optimizarea gestionării lanțului energetic prin centrale de cogenerare sau trigenerare
- reducerea costurilor de funcționare
- optimizarea activității de întreținere a echipamentelor
- optimizarea continuității în funcționare
- preluarea în gestiune delegată a serviciului de întreținere a utilităților (opțional)

Rețele eficiente de distribuție a electricității
Serviciile EnergoESCO pentru eficientizarea rețelelor se adresează, cu precădere, companiilor cu rețele interne de distribuție de înaltă, medie și joasă tensiune. Obiectivul principal al implementării unui astfel de proiect este reducerea consumului propriu tehnologic și implicit, reducerea costurilor de exploatare
Echipamentele eficiente energetic utilizate în proiectarea stațiilor și rețelelor electrice, conform ultimelor tehnologii (ex. transformatoare cu pierderi reduse), sistemele de monitorizare și telegestiune oferă soluțiilor realizate cele mai bune randamente,  generând în timp economii substanțiale calculate la durata de viață a instalațiilor astfel concepute.


Economiile de energie reprezintă un deziderat general al mediului economic actual. EnergoESCO implementează proiecte de eficiență energetică prin care îndeplinește acest obiectiv, asumându-și întregul efort financiar și operațional al proiectului.

 

Cladirea NOVIS PLAZA, corp A, etaj 3
Str. Taietura Turcului 47, Cluj-Napoca, Romania

Email: office@energoesco.ro
Tel: +40 799 402 629

© Copyright 2019 . All Rights Reserved Powered by WD21

Search